Aktualności

Niedziela, Sierpień 15, 2021, 13:51

17 lipca w ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-finansowe za rok 2019 i 2020. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Działkowcom zebranie odbyło się na powietrzu, przed Domem Działkowca. Po rocznej przerwie Działkowcy ponownie powrócili do obrad. Tematów i spraw do omówienia było wiele. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13. Czytaj więcej

W pierwszym terminie nie uzyskano wymaganej frekwencji, obrady przesunięto na drugi termin. O godzinie 13:30 zebranie ponownie rozpoczęto. Na tegorocznym Walnym zebraniu obecni byli zaproszeni goście: Pan Filip Roman instruktor ds. ogrodnictwa z PZD Okręgu Podlaskiego, a także kierownik rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji z Komisariatu IV Policji młodszy aspirant Kamil Ksepka. Na początek głos zabrał przedstawiciel Policji, który przedstawił raport i statystyki o zgłaszanych przestępstwach na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych m.in. dotyczące włamań i kradzieży. Niestety tych jest coraz więcej, dlatego mł.asp. Kamil Ksepka przypomniał naszym Działkowcom, że każde przestępstwo należy zgłaszać w najbliższym Komisariacie Policji (w 2020 roku 3krotnie interweniowała Policja w naszym Ogrodzie w związku z włąmaniem i kradzieżą). Ponieważ wielu Działkowców to ludzie starsi, przestrzegł również o przestępstwach na tzw. „wnuczka”. Następnie głos zabrał instruktor ds. ogrodnictwa Pan Filip Roman. Opowiedział o sprawowanej funkcji i zadaniach instruktora ds ogrodnictwa, trwających obecnie konkursach skierowanych do Działkowców, realizowanych projektach przez PZD Okręg Podlaski, przybliżył zasady panujące przy wycince drzew, a także podał kilka przykładów sytuacji, w których odmówiono wycinki. Był także do dyspozycji naszych Działkowców. Przy okazji tematu wycinki drzew Prezes ROD przestrzegł Działkowców przed samowolną wycinką drzew, bowiem obowiązujące przepisy nakłądają obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia, jego brak skutkuje nałożeniem przez właściwy organ wysokiej kary finansowej (więcej o wycince drzew tutaj). 

Oficjalne Walne zebranie rozpoczął Prezes ROD Stanisław Żałobiński od upamiętnienia minutą ciszy Działkowców, których już nie ma wśród nas, następnie przywitał wszystkich przybyłych Działkowców i gości. Zgodnie z przyjętą praktyką Walnego zebrania na początku Działkowcy głosowali nad porządkiem obrad, który jednomyślnie zatwierdzili, z grona Działkowców wyznaczyli prowadzącego zebrania (Ewa Bartoszewicz), wybrali protokolanta (Tamara Sawicka) a także członków Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków. Prezes ROD przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019 i 2020, zaś sprawozdanie finansowo-księgowe za lata 19-20 przedstawiła księgowa Pani Ela Kiercul. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności Zarządu ROD wygłosiła Pani Helena Niewińska. Komisja Rewizyjna po dokonaniu kontroli (obejmującej sprawdzenie dokumentów finansowych czy stopień wykonania uchwał) przyznała pozytywną ocenę Zarządowi ROD. Działkowcy poznali również propozycje i harmonogram pracy na najbliższe miesiące (w planach m.in. usunięcie azbestu i wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym), a wyraz temu dali w kolejnym etapie spotkania - etapie podejmowania uchwał. 

 

Tegoroczne Walne zebranie Działkowców zatwierdziło wszystkie sprawozdania, podjęto 15 uchwał, a także zatwierdzono nowe koszty gospodarowania odpadami. Podwyżki nie ominęły Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pomimo wymogu posiadania kompostowników nasz Ogród nadal przeznacza sporo środków finansowych na wywóz odpadów zielonych. W tym celu pojawi się kampania informacyjna zachęcająca do korzystania z kompostowników w większym zakresie, co pozwoli choć trochę oszczędzić na wywozie odpadów zielonych. Pojawił się również temat śmieci wielkogabarytowych, nasz Ogród nie posiada odpowiedniego kontenera na ich składowanie. A zamówienie kontenera to ogromne koszty. Zarząd apelował w stronę Działkowców o nie pozostawianie m.in. mebli pod budynkiem gospodarczym, oraz o wywóz wielkich gabarytów we własnym zakresie. Po zakończonych obradach odbyła się dyskusja i wolne wnioski m.in. na temat zasadności i celowości założenia kamer w naszym Ogrodzie czy remontów kolejnych fragmentów ogrodzenia (sprawy pozostawione bez rozstrzygnięcia). Ze strony Działkowców pojawiła się prośba o uprzątnięcie gałęzi wystających poza indywidualne działki i sięgające na część wspólną. Dotyczy to przede wszystkim głównej alejki, po której z trudnością poruszają się samochody służb porządkowych. To temat, którym zapewne wkrótce zajmie się Zarząd.  Walne zebranie zakończono po prawie dwóch godzinach.

 

Wszelka dokumentacja z posiedzenia Walnego Zebrania jest jawna i dostępna do wglądu po wcześniejszym umówieniu z Zarządem. Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u.

 

 

fot. 1. Tablica kosztów wywozu śmieci.

 

fot. 2 i 3. Sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok.


(c)2015, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem